Nieuws

 
 
11 oktober 2018

Vrede doorgeven

Vrede is en blijft een interessant en zeer dopers thema. Een goed onderwerp om te bespreken met jongeren. De Jongeren Doopsgezinde Vredesgroep (JDVG) heeft dat jarenlang gedaan maar heeft onlangs het stokje overgedragen. In Doopsgezind NL verscheen onlangs een gesprek met bestuursleden van vroeger en nu.
Tekst Janneke Leerink | Foto's Johan Tempelaar

JDVG-bestuursleden toen en nu
Job Raedts
is 21 jaar en bestuurslid sinds begin 2016
Marijne Stenvers
is 24 jaar en bestuurslid sinds eind 2012
Margit Vellekoop-Pondman
is 30 jaar en was bestuurslid van 2005 t/m 2013
Rik Harmsen
is 38 jaar en was bestuurslid van 2002 t/m 2005


Zijn jongeren tegenwoordig nog met het thema vrede bezig?
Job:
‘De ene groep jongeren meer dan de andere. Bij doopsgezinde jongeren speelt het onderwerp meer dan elders. Omdat we al zo lang in vrede leven, lijken sommige mensen het niet meer zo nodig te vinden om erover na te denken. Ze zien het als een gegeven en staan er niet meer bij stil.’
Rik:
‘Vrede is een vrij breed thema. Volgens mij is het verlangen naar vrede universeel. Ik kan me niet voorstellen dat daar geen belangstelling voor is, maar het is niet iets wat je zomaar even aan de koffietafel bespreekt.’
Margit:
‘Nou, ik wel. Ik volg veel nieuws over oorlog en vrede, dat vind ik interessant. Ook volg ik grote vredesorganisaties als MasterPeace en PAX. Maar ik heb het gevoel dat bij de jeugd andere maatschappelijke thema’s meer spelen, zoals duurzaamheid en voor de aarde zorgen.’
Marijne:
‘Ik denk zeker dat jongeren er, deels onbewust, mee bezig zijn. Via het nieuws hoor en lees je veel, dus krijg je er best veel van mee. Dan denk je er automatisch ook even over na. Verder denk ik dat de mate waarin dat gebeurt heel erg verschilt per jongere.’

'Het is best bijzonder dat we in dit land al zo lang vrede hebben. Dan vind ik het wat gemakzuchtig om te denken: 'het zit wel goed'.'


Zouden ze er mee bezig móéten zijn, volgens jullie?
Margit:
‘Ja, dat vind ik wel. Ik krijg soms de kriebels van kerkdiensten waarin gezegd wordt: ‘In deze slechte wereld waarin we steeds individualistischer zijn’. Want eigenlijk gaat het best goed. Ja, er zijn conflicten, maar er is ook heel veel vrede. En daar zouden we vaker bij stil moeten staan.’
Marijne:
‘Ik denk dat het voor jongeren sowieso goed is om erover na te denken of ze zélf in vrede leven of niet. Het is nooit verkeerd om te leren over plekken in de wereld waar geen vrede is, en daar je gedachten over te laten gaan. Waarom is hier vrede? Hoe komt dat? Waarom is er ergens anders geen vrede?’
Job:
‘Lastig. ‘Moeten’ is een groot woord, maar iets meer bewustwording vind ik wel belangrijk. Het is best bijzonder dat we in dit land al zo lang vrede hebben. Dan vind ik het wat gemakzuchtig om te denken: ‘het zit wel goed’.’
Rik: ‘Het is goed om met zingeving bezig te zijn. Vrede is dan een goed thema, zeker wanneer het gesprek plaatsvindt in doopsgezind verband. Maar ook andere thema’s zijn heel geschikt voor gesprekken over zingeving, zoals liefde, geloof en gerechtigheid. Ik denk niet dat jongeren afkomen op het thema vrede zelf. Ze komen af op een gezellig weekend. Als je het goed doet, kun je daar dan ook serieuze thema’s als vrede met ze bespreken.’

tekst gaat verder onder foto


Hoe ben of was je zelf met dat thema bezig toen je tussen de 16 en 30 was?
Marijne: ‘Ik ben niet per se heel veel bezig met het grote thema ‘vrede in de wereld’, maar wel met vrede in mijn omgeving. Bewust en onbewust. Ik houd niet van ruzie, dus probeer ik alles en iedereen zoveel mogelijk tevreden te houden.’
Job:
‘Ik studeer sociale wetenschappen, dus ben in mijn eigen opleiding veel bezig met conflicten. Ik vind ‘conflict’ een boeiend onderwerp en ga er graag discussies over aan. Ook schrijf ik er, als ik er de kans voor krijg, graag essays over voor school. Ik houd het overigens wel bij mijn eigen kring. Ik ben niet iemand die gaat protesteren in Den Haag. Ik zie er niet echt het belang van in om eropuit te gaan, zoals ze dat bijvoorbeeld twee generaties geleden wel deden. Die gedrevenheid om te protesteren voel ik niet zo.’
Margit:
‘Vanwege de JDVG was ik er heel erg mee bezig. Ik was me heel erg bewust van andere landen in de wereld en hoe het daar ging. Dat wij het zelf goed hebben, maar dat we ook iets kunnen doen voor andere mensen in de wereld. Zodat zij het ook goed hebben.’
Rik:
‘In mijn geval was het een beetje toeval. Ik ging met veel plezier naar de JDVG-weekenden en die gingen over vrede. Ik vond het fijn dat we de onderwerpen klein en praktisch hielden; dicht bij jezelf. Hoe ga je om met conflicten in je eigen leven? Het was interessant dat we na een tijdje ook de problemen in Palestina bespraken, maar daar moet je niet mee beginnen.’

Aan welke behoefte beantwoordde de JDVG voor jullie?
Rik:
‘Ik weet niet of ik daar zo concreet over heb nagedacht. Dat ik daar heen ging was eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Ik vond het leuk, ik bleef en het hoorde erbij. De aantrekkingskracht van de groep was voor mij denk ik het inhoudelijk bezig zijn. Inhoudelijker dan een gewone vakantie met vrienden. De behoefte aan diepgang speelde zeker een rol.’
Job:
‘Ik merkte dat ik na afloop met een frisse blik en nieuwe inzichten naar huis ging. Op mij maakten de JDVG-onderwerpen over mensen meer indruk dan bijvoorbeeld het thema duurzaamheid. Zo vond ik het weekend over slavenhandel in Nederland erg indrukwekkend, omdat dat over mensen ging die vlakbij wonen. Ik had echt geen idee. Zulke inzichten wilde ik ook graag meegeven aan anderen.’

'Ik vind het heel belangrijk dat er doopsgezinde groepen blijven die jongeren helpen zichzelf te leren kennen en zich te ontwikkelen.'


Marijne:
‘Bewustwording, dingen leren en aan het denken worden gezet. De JDVG liet mij altijd nadenken over onderwerpen waar ik in het dagelijks leven minder mee bezig was. En dat samen met leeftijdsgenoten – dat is het mooie van de JDVG. Dat je samen in gesprek gaat over die onderwerpen en van elkaar kunt leren. Dat alles gecombineerd met de gezelligheid maakte de JDVG voor mij superleuk.’
Margit:
‘Het betrokken zijn bij de doopsgezinde jongeren in Nederland. Het was een heel diverse club mensen, een echte vriendengroep voor mij. Nog steeds. Ik heb mijn man ook leren kennen tijdens de conferenties van de JDVG. Ik vind het heel belangrijk dat er doopsgezinde groepen zijn en blijven, die jongeren helpen zichzelf te leren kennen en zich te ontwikkelen. Zodat je een leukere versie van jezelf kunt worden en daardoor ook een prettig mens in de wereld om je heen. Dat heeft de JDVG mij gebracht. En daarnaast vond ik het superleuk en waardevol om die gesprekken met meerdere generaties te voeren.’

tekst gaat verder onder foto


Wat zouden jullie de jongeren van de JDVG en daarbuiten mee willen geven?
Job:
‘De rol van de JDVG was bewustwording op gang brengen van de problemen in de wereld. Ik vind dat dat niet verloren mag gaan. Het is goed dat je daarover, op welke manier dan ook, af en toe wakker wordt geschud. Dat hoop ik terug te zien in nieuwe of andere jongerengroepjes.’
Marijne:
‘Ik vind het jammer dat de JDVG stopt, maar het is ook wel goed zo. De onderwerpen van de JDVG waren geschikt om als jongere over te denken en te praten. Maar op dit moment werkt het even niet meer. Dat is jammer, maar niet erg.’
Margit:
‘Natuurlijk vind ik het droevig om te horen dat het ophoudt, omdat ik het erg leuk heb gehad en dat andere jongeren ook gun. Ik vind het dan ook fijn te horen dat er nog steeds andere bijeenkomsten worden georganiseerd waar jongeren gezellig én serieus samen kunnen komen.’
Rik:
‘Soms is het ergens de juiste tijd voor en soms niet. Soms komen de juiste mensen op het juiste moment met het juiste idee bij elkaar, en soms gaat dat ook weer over. Dat geeft niet. Er komt altijd wel weer iets nieuws.’


Het vervolg
Op het landelijk jongerenstartweekend in september is afscheid genomen van de JDVG in de huidige vorm. Maar dat betekent niet het einde van het jongerenvredeswerk. In het vroege voorjaar van 2019 wordt een vredesweekend georganiseerd voor jongeren in de leeftijd van 16 t/m 30 jaar. Het zaterdagmiddagprogramma daarvan is toegankelijk voor iedereen die ouder is dan 30 jaar en graag met jongeren in gesprek wil gaan over het thema ‘75 jaar bevrijding’. Voor meer informatie over dit vredesweekend, mail naar jeugdwerkcoördinator Joke van der Heide: joke.vanderheide@ads.nl.


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl